By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Velkommen til Solrød Kommuneplan 2017

Her på siden kan du se Solrød Kommuneplan 2017, som Byrådet vedtog den 18. december 2017.

Under MÅL og RETNINGSLINJER  (over billedet herover) finder du henholdsvis Byrådets mål og retningslinjer for de enkelte temaer, som er i fokus i planen. RAMMER indeholder konkrete bestemmelser for de enkelte byområder i kommunen og disse bestemmelser ligger til grund for lokalplanlægningen.

Under MATRIKEL kan du søge på adresse og finde frem til, hvad kommuneplanen har af betydning for den enkelte matrikel. Og under HØRING kan du læse mere om kommuneplanen, høringssvar, miljøvurdering m.m.

GODT AT VIDE

hvad er en kommuneplan

Hvad er en kommuneplan?

Her kan du læse mere om kommuneplanen, læsevejledning, baggrund, lovgivning m.m.
Se mere her.

Hvad gælder for dig

Hvad gælder for dig?

Her kan du slå op på din adresse og se, hvad kommuneplanen betyder for din matrikel.
Se mere her.

Fortæl os din mening

Se resultat af høringen

Se de indkomne høringssvar med idéer og forslag til kommuneplanforslaget, referat fra borgermøde m.m.
Læs mere her.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies