Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Alfabetisk indeks

A   B   D   E   F   G   H   K   L   M   N   O   R   S   T   V   1   2   3   4   5   6


A

Til toppen af siden


B

Beskyttelsesområder for landskab, natur og kulturværdier
By- og boligudvikling - Mål
By- og boligudvikling - Retningslinjer
Byggeri og anlæg i landzone

Til toppen af siden


D

Det åbne land & landsbyer - Mål
Det åbne land & landsbyer - Retningslinjer
Detailhandel - Mål
Detailhandel - Retningslinjer

Til toppen af siden


E

Enkelte rammer

Til toppen af siden


F

Fra planstrategi til kommuneplan

Til toppen af siden


G

Generelle rammer

Til toppen af siden


H

Hvad er en kommuneplan
Hvad er en kommuneplan?
Hvad er rammer for lokalplanlægning?
Hvad er rammer for lokalplanlægning?
Hvad gælder for matriklen?
Hvilke planer gælder for matriklen?
Høring
Høring og forslag
Høringssvar fejl
Høringssvar modtaget

Til toppen af siden


K

Klima og bæredygtighed
Klima og bæredygtighed
Klima og bæredygtighed - Retningslinjer
Kultur

Til toppen af siden


L

Landbrug
Landsbyer
Landskab
Lovgivning, baggrundsmateriale m.m.
Læsevejledning til kommuneplanen

Til toppen af siden


M

Matrikel
Mere om kommuneplanen
Mål
Mål for by- og boligudvikling
Mål for detailhandel
Mål for erhverv
Mål for erhverv
Mål for forebyggelse af klimaforandringer
Mål for klima og bæredygtighed
Mål for klimatilpasning
Mål for skiltning i boligområder i byzone
Mål for skiltning i det åbne land
Mål for skiltning i erhvervs- og industriområder
Mål for skiltning i landsbyerne
Mål for skiltning i og ved centerområder
Mål for skiltning langs Strandvejen
Mål for trafik
Mål for træpolitik

Til toppen af siden


N

Natur og biologi

Til toppen af siden


O

Offentlig høring frem til 31. august 2017
Overordnede mål for det åbne land
Overordnede mål for skiltning
Overordnede retningslinjer for det åbne land
Overordnede retningslinjer for skiltning
Oversvømmelseskort fra Klimatilpasningsplanen

Til toppen af siden


R

Rammer
Rammer
Rammer for lokalplanlægning
Redegørelseskort med stationsnærhed
Redegørelseskort med støjkonsekvensområde fra Roskilde Lufthavn, Tune
Redegørelseskort over kollektiv trafik
Redegørelseskort over Kystnærhedszonen
Retningslinjekort for by- og boligudvikling
Retningslinjekort for byggeri og anlæg i landzone
Retningslinjekort for detailhandel
Retningslinjekort for erhverv
Retningslinjekort for friluftsanlæg
Retningslinjekort for friluftsområder
Retningslinjekort for geologi
Retningslinjekort for grundvand
Retningslinjekort for højspændings-, fjernvarme og naturgasnet
Retningslinjekort for kultur
Retningslinjekort for landbrug
Retningslinjekort for landsbyer
Retningslinjekort for landskab
Retningslinjekort for lavbundsarealer
Retningslinjekort for natur og biologi
Retningslinjekort for rekreative stier
Retningslinjekort for reservationer til trafikanlæg
Retningslinjekort for skiltning
Retningslinjekort for skovbrug
Retningslinjekort for transportstier (cykelstier)
Retningslinjekort for veje
Retningslinjer
Retningslinjer for affalds- og deponeringsanlæg
Retningslinjer for by- og boligudvikling
Retningslinjer for byggeri og anlæg i landzone
Retningslinjer for detailhandel
Retningslinjer for erhverv
Retningslinjer for erhverv
Retningslinjer for forebyggelse af klimaforandringer
Retningslinjer for forsyningsnet
Retningslinjer for friluftsområder og -anlæg
Retningslinjer for friluftsområder og -anlæg samt kolonihaver
Retningslinjer for grundvand
Retningslinjer for håndtering af jord
Retningslinjer for klima og bæredygtighed
Retningslinjer for klimatilpasning
Retningslinjer for kolonihaver
Retningslinjer for kulturmiljøerne
Retningslinjer for landbruget
Retningslinjer for landsbyerne
Retningslinjer for landskabet
Retningslinjer for natur og biologi
Retningslinjer for pyloner ved centerområder
Retningslinjer for skiltning
Retningslinjer for skiltning i boligområder i byzone
Retningslinjer for skiltning i det åbne land
Retningslinjer for skiltning i erhvervs- og industriområder
Retningslinjer for skiltning i Havdrup Center
Retningslinjer for skiltning i Jersie Center
Retningslinjer for skiltning i landsbyerne
Retningslinjer for skiltning i og ved centerområder
Retningslinjer for skiltning i Solrød Center
Retningslinjer for skiltning i Trylleskov Strand Center
Retningslinjer for skiltning langs Strandvejen
Retningslinjer for skiltning på Stationspladsen og hovedgaden i Havdrup
Retningslinjer for skovbrug
Retningslinjer for spildevand
Retningslinjer for større tekniske anlæg
Retningslinjer for trafik
Retningslinjer for træer
Retningslinjer for vand
Retningslinjer for vindmøller
Risikokort fra Klimatilpasningsplanen

Til toppen af siden


S

Se kort med områder for skiltning
Se retningslinjekort
Se retningslinjekort
Se retningslinjekort
Se retningslinjekort
Se retningslinjekort
Se retningslinjekort for skiltning
Skiltning
Skovbrug
Stranden, friluftsområder og -anlæg
Strategisk miljøvurdering af kommuneplanen
Større tekniske anlæg

Til toppen af siden


T

Tilpasning til klimaforandringer
Trafik - Mål
Trafik - Retningslinjer
Træpolitik - Mål
Træpolitik - Retningslinjer

Til toppen af siden


V

Vand
Vandløb m.v.
Vandområdeplanens kort (udvalgte)

Til toppen af siden


1

123123123 Test MRRU - Kommuneplantillæg ramme 1
192
192 A

Til toppen af siden


2

201
202 A
202 B
202 C
203
204
205
206
207
208 A
208 B
209
210
211
213 A
213 B
214
215
216
217
218
218 A
219
220
220 A
221
222 A
222 B
223
225
226

Til toppen af siden


3

301
301 A
302
303
304
305
306
307
308
308 A
309
310
311
312
313
313 A
314
314 A
315
315 A
315 B
316
316 A
316 B
317
317 A
318
319 A
319 B
320
321
322
323
323 A
324
391 A
391 B
391 C
391 D
391 E
391 F
391 G

Til toppen af siden


4

401
402
403 A
403 B
403 C
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
414 A
415
416 A
416 B
417
418
419
491
492
492 A
493

Til toppen af siden


5

591
595
596

Til toppen af siden


6

601
602
603
605
606
607
607 A
608 A
608 B
693

Til toppen af siden

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies