By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Kommuneplanens vedtagelse

Byrådet vedtog Solrød Kommuneplan 2017 endeligt den 18. december 2017, som den nye overordnede plan for Solrød Kommune.

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 blev behandlet af Byrådet den 29. maj 2017 og var efterfølgende i høring i 12 uger i perioden fra den 8. juni 2017 til og med den 31. august 2017.

Her kan du se kommuneplanforslaget (pdf), som det så ud i høringen.

I høringsperioden kom der høringssvar fra 22 borgere og myndigheder. Desuden blev der afholdt borgermøde om hele kommuneplanforslaget samt et særskilt møde om det indeklemte areal mellem Roskildevej, den nye jernbane København-Ringsted, Køge Bugt Motorvejen og Solrød Byvej på baggrund af et ønske fra en række af de berørte grundejere.

Her kan du se de indkomne høringssvar (hvidbog), høringsnotatet med behandling af høringssvar og referater fra borgermøderne.

Solrød Kommuneplan 2017 er fuldt ud digital. Det betyder, at den kun er tilgængelig her på denne portal (hjemmeside), også for synshandicappede.

Miljøvurdering

Der blev også foretaget en strategisk miljøvurdering af kommuneplanforslaget, som var i høring sammen med kommuneplanforslaget.

Konklusionen på den strategiske miljøvurdering var, at kommuneplanforslaget ikke udløste en miljøvurdering i sig selv, men at en række forhold kræver yderligere undersøgelser og vurderinger, inden områderne kan tages i anvendelse. Disse undersøgelser og vurderinger forventes gennemført i forbindelse med den videre planlægning for de enkelte områder.

Læs mere om den strategiske miljøvurdering her.

Se mere fra Byrådets behandling af kommuneplanen

Se hvordan Byrådet behandlede kommuneplanforslaget i referatet fra byrådsmødet den 29. maj 2017, punkt 58.

Se hvordan Byrådet behandlede den endelige kommuneplan i referatet fra byrådsmøde den 18. december 2017, punkt ?.

 

Hvad består kommuneplanen af?

Solrød Kommuneplan 2017 består af 8 temaer, som hver især består af henholdsvis mål og retningslinjer: 

Derudover indeholder Solrød Kommuneplan 2017 rammer for lokalplanlægningen. Se rammerne her.

Du kan også læse mere om hvad en kommuneplan er her. Her finder du også en læsevejledning m.m.

Hvordan skriver jeg kommuneplanen ud?

Du kan printe de enkelte sider ud ved at vælge "Print" øverst på siden.

Derudover har vi på hver side lavet et link i den røde boks "Relateret indhold", hvor du kan hente det pågældende tema samlet som printvenlig pdf - Det vil sige temaet indeholder både mål, retningslinjer og kort.

pdf Her kan du hente hele kommuneplanen som en samlet pdf. (5.2 MB)

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies