Offentlig høring frem til 31. august 2017

Byrådet vedtog den 29. maj 2017 Forslag til Kommuneplan 2017 - den nye overordnede plan for Solrød Kommune - og offentliggørelsen af denne.

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 har været i høring i 12 uger i perioden fra den 8. juni 2017 til og med den 31. august 2017. Det vil sige, at høringsperioden nu er udløbet.

De høringssvar, som er indgået i høringsperioden, vil blive behandlet i forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplanen. Kommuneplan 2017 forventes endelig vedtaget af Byrådet i december 2017og efterfølgende offentliggjort.

Forslag til Kommuneplan 2017 er fuldt ud digital. Det betyder, at den kun er tilgængelig her på denne portal (hjemmeside), også for synshandicappede.

Miljøvurdering

Der blev samtidig foretaget en strategisk miljøvurdering af kommuneplanforslaget, som også var i høring sammen med kommuneplanforslaget.

Konklusionen på den strategiske miljøvurdering er, at kommuneplanforslaget ikke udløser en miljøvurdering i sig selv, men at en række forhold kræver yderligere undersøgelser og vurderinger, inden områderne kan tages i anvendelse. Disse undersøgelser og vurderinger forventes gennemført i forbindelse med den mere videre planlægning for de enkelte områder.

Læs mere om den strategiske miljøvurdering her.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde om forslaget den 12. juni 2017 kl. 19.00 i Rådhusets kantine.

På mødet præsenterede Solrød Kommune de væsentligste ændringer siden sidste kommuneplan og gav en introduktion til den nye digitale plan.

Hvad består kommuneplanen af?

Forslag til Kommuneplan 2017 består af 8 temaer, som hver især består af henholdsvis mål og retningslinjer: 

Derudover indeholder Forslag til Kommuneplan 2017 rammer for lokalplanlægningen. Se rammerne her.

Du kan også læse mere om hvad en kommuneplan er her. Her finder du også en læsevejledning m.m.

Hvordan skriver jeg kommuneplanforslaget ud?

Du kan printe de enkelte sider ud ved at vælge "Print" øverst på siden.

Derudover har vi på hver side lavet et link i den røde boks "Relateret indhold", hvor du kan hente det pågældende tema samlet som printvenlig pdf - Det vil sige temaet indeholder både mål, retningslinjer og kort.

Ønsker du at hente hele kommuneplanforslaget som en samlet pdf, kan du hente den her.