By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Resultat af høring

På siden her kan du få et overblik over de indkomne høringssvar, og hvordan de er blevet behandlet i forhold til den endelige kommuneplan.

I høringsperioden er der indkommet høringssvar fra 22 borgere og myndigheder.

Desuden blev der afholdt borgermøde den 12. juni 2017 om hele kommuneplanforslaget samt et dialogmøde den 23. august 2017 om det indeklemte areal mellem Roskildevej, den nye jernbane København-Ringsted, Køge Bugt Motorvejen og Solrød Byvej på baggrund af et ønske fra en række af de berørte grundejere.

Her på siden kan du se de indkomne høringssvar og referater fra møderne (hvidbog) samt høringsnotatet med behandling af høringssvar.

Se materiale fra høringen

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies