By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik
Det åbne land & landsbyer

 

Det åbne land & landsbyer

Tema om det åbne land & landsbyerne er opdelt i flere delemner, som igen kan være opdelt.

Der er en række mål både generelt for det åbne land & landsbyerne og mere specifikt for delemnerne fx for byggeri og anlæg i landzone.

Ved at klikke dig ind på et af ovenstående emner, kan du læse mere om byrådets mål for det åbne land, når det gælder et specifikt emne, herunder landsbyerne.

De overordnede mål for det åbne land er generelle - dvs. de gælder i det åbne land uanset hvilke værdier og interesser der er i spil.

Der er ligeledes fastsat en række retningslinjer for det åbne land, når det gælder et specifikt emne samt generelt for det åbne land.

Lovgivning og andet baggrundsmateriale finder du her.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies