By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Mål for byggeri og anlæg i landzone

Mål for byggeri og anlæg i landzone:

  • Solrød Kommune administrerer byggeri og anlæg i landzone i henhold til Planlovens landzonebestemmelserne, kapitel 7.
Redegørelse for mål for byggeri og anlæg i landzone

Målene for byggeri og anlæg i landzone er underlagt bestemmelserne i Planlovens kapitel 7.

Retningslinjerne for byggeri og anlæg i det åbne land udgør principperne i grundlaget for landzoneadministrationen i Solrød Kommune. Endvidere følges den til enhver tid gældende Planlov.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies