By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Mål for kultur

Byrådets mål for kulturmiljøerne er:

  • At beskytte, styrke og pleje områder, der rummer væsentlige værdier knyttet til kulturhistorie i det åbne land.
Redegørelse for Byrådets mål for kulturmiljøerne

Beskyttelsesværdierne omfatter kulturhistoriske interesser i det åbne land. 

Retningslinjerne skal sikre, at disse værdier i det åbne land landskabet ikke forringes. Det vil sige, at det skal vurderes, om et konkret indgreb i form af bebyggelse, anlæg eller ændret anvendelse forringer de konkrete værdier i et område.

Byrådets mål er hentet fra Mål og Økonomi 2017.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies