By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Mål for landbrug

Mål for landbrug:

  • Solrød Kommune arbejder for de statslige interesser omkring jordbrug og særligt værdifulde landbrugsområder, således at jordbrugserhvervets fremtidige behov for arealer sikres.
Redegørelse for mål for landbrug

Solrød Kommune arbejder for den statslige interesse, at særligt værdifulde landbrugsjorde udpeges, at forbruget af landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssigt formål ikke bliver større end nødvendigt, og at der er en klar grænse mellem land og by.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies