Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Natur og biologi

Byrådets mål for natur og biologi er:

  • At beskytte, styrke og pleje områder, der rummer væsentlige værdier knyttet til spredningskorridorer for planter, dyr og lavbundsarealer i det åbne land.
  • At forskønne og forstærke de naturoplevelser, som kommunen råder over.
Redegørelse for Byrådets mål for naturen

Beskyttelsesværdierne omfatter landskabelige, geologiske, biologiske og kulturhistoriske interesser i det åbne land samt lavbunds-arealer, der kan genoprettes til naturområder.

Ved at forskønne og forstærke de naturoplevelser, som kommunen råder over, kan kommunen fastholdes som en attraktiv og rekreativ bosætningskommune.

Retningslinjerne skal sikre, at disse værdier i det åbne land landskabet ikke forringes. Det vil sige, at det skal vurderes, om et konkret indgreb i form af bebyggelse, anlæg eller ændret anvendelse forringer de konkrete værdier i et område.

Kommunen skal anvende digitale naturkort som grundlag for kommunens planlægning af Grønt Danmarkskort, og Solrød Kommune vil i den kommende planperiode arbejde videre med planlægning af Grønt Danmarkskort.

Byrådets mål er dels hentet fra Mål og Økonomi 2017 dels fra Planstrategi 2015.

Væsentlige ændringer siden sidste kommuneplan:

  • Kommunen skal anvende digitale naturkort som grundlag for kommunens planlægning af Grønt Danmarkskort. Dette har givet anledning til én ny retningslinje "Det Grønne Danmarkskort (RL 3.4.9)".

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies