By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Mål for skovrejsning

Byrådets mål for skovrejsning:

  • Solrød Kommune arbejder for de statslige interesser omkring skovrejsning, hvor det er et mål, at skovlandskaber skal udgøre 20-25 % af landets areal.

Redegørelse for mål for skovrejsning

Solrød Kommune arbejder for den statslige interesse, at skovlandskaber skal udgøre 20-25 % af landets areal, og at det tilskyndes, at nye private skove placeres de steder, hvor det ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning er mest hensigtsmæssig, og at områder, hvor skovrejsning er uønsket, friholdes for skovrejsning.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

 

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies