Mål for skovrejsning

Byrådets mål for skovrejsning:

Redegørelse for mål for skovrejsning

Solrød Kommune arbejder for den statslige interesse, at skovlandskaber skal udgøre 20-25 % af landets areal, og at det tilskyndes, at nye private skove placeres de steder, hvor det ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning er mest hensigtsmæssig, og at områder, hvor skovrejsning er uønsket, friholdes for skovrejsning.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.