Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Stranden, friluftsområder og -anlæg

Byrådets mål for stranden er:

  • At stranden bevarer sit naturpræg og status som attraktivt lokalt natur- og rekreationsområde. Herunder at stranden giver gode rammer for både læring, aktivitet og rekreation.
  • At stranden og strandens faciliteter bliver udviklet i overensstemmelse med de pågældende strandparkers karakter og under hensyntagen til eventuelle klimatilpasningstiltag.
  • At arbejde på at forstærke de karakteristiske træk i strandområderne, og højne strandens naturkvalitet ved bl.a. at bekæmpe invasive arter og gennemføre initiativer fra Natura 2000-planen
  • At synligheden og adgangsmulighederne til vandet forbedres.
Redegørelse for Byrådets mål for stranden

Byrådets mål er hentet dels fra Mål og Økonomi 2017 dels fra Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden.

Af planstrategien fremgik et konkret mål om at Solrød Kommune ville arbejde for at etablere et center for ikke-støjende vandaktiviteter, der rummer faciliteter til eksempelvis kajak, sejlsport, badning, omklædning, opbevaring samt restaurations- og kioskfunktioner. Af planstrategien fremgik, at indsatsen krævede en revision af kommuneplanen. Plastrategien er imidlertid fra 2015 og siden da er der udarbejdet nyt kommuneplantillæg for rammeområde 316 B (Kystområdet). Rammebestemmelserne er videreført til denne kommuneplan og vurderes at kunne rumme netop disse muligheder.

Byrådets mål for friluftsområder og -anlæg er:

  • At skabe gode rammer og udvise rummelighed for udviklingen af et alsidigt og tilgængeligt kultur- og fritidsliv, under hensyn til natur og bæredygtighed.
  • At styrke kommunens blå og grønne attraktioner, ved at udpege egnede arealer for rekreation og etablere faciliteter til leg, aktivitet og ophold.
  • At afdække potentialer for turismeerhvervet, underholdnings- og oplevelseserhvervet og fritidserhvervet.
Redegørelse for Byrådets mål for friluftsområder og friluftsanlæg

Friluftsområder og hensigtsmæssig placering af friluftsanlæg har en høj prioritering i Solrød Kommune. Solrød Kommune arbejder på at give vores borgere den bedst mulige adgang til gode oplevelser i naturen. Oplevelser der indebærer mulighed for leg, aktivitet og mødet mellem mennesker.

Byrådets mål er hentet fra Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden.

Væsentlige ændringer siden sidste kommuneplan:

  • Tema i Planstrategi 2015 om stranden er medtaget her under friluftsområder og -anlæg.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies