By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Risikokort fra Klimatilpasningsplanen

Kortet herover viser prioriteringsrækkefølgen for klimatilpasning af områder i kommunen på baggrund af procent andelen af ejendomme i risiko for oversvømmelse.

Tabellen herunder viser sammenhængen mellem det enkelte områdes prioritet og antallet af oversvømmelsestruede ejendomme.

tabel med beskrivelse til risikokort

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies