By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

 

Mål for den fysiske planlægning i Solrød Kommune

Her kan du læse om Byrådets mål for kommuneplanens 8 temaer ved at klikke dig ind på ovenstående emner.
Landsbyer (del af det åbne land) og træpolitik er nye fokusområder - og dermed nye temaer - i denne kommuneplan.

Byrådets mål er hentet fra Mål og Økonomi 2017 og Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden.

Der er ligeledes fastsat en række retningslinjer for hver af de 8 temaer. 

Lovgivning og andet baggrundsmateriale finder du her.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies