Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Mål for skiltning i og ved centerområder

Byrådets mål for skiltning i centerområder:

  • At sikre at centrene i Solrød Kommune fremstår indbydende og inviterende for brugere og handlende.

  • At borgerne orienteres om de enkelte virksomheders beliggenhed og aktiviteter under hensyntagen til ønsket om at opnå et harmonisk og tiltalende center.

  • At dette kan ske med placering af fælles skiltepylon der oplyser om centrets åbningstider, virksomheder, oversigtskort m.v.

  • At sikre at skiltning ikke er til ulempe for trafik eller omboende ved udseende, belysning m.v.

  • At sikre at erhverv og butikker i centrene holder en ensartet og harmonisk skiltning inden for de enkelte centerområder som helhed, men også på de enkelte facader i de enkelte centre.

Redegørelse for Byrådets mål for skiltning i centerområder

Der er udpeget 4 detailhandelscentre i Solrød Kommune; Solrød Center, Havdrup Center, Jersie Center og Trylleskov Strand Center.

Solrød Center er det største og ligger direkte ud til Strandvejen. Havdrup Center er det næststørste butikscenter og ligger centralt i Havdrup ud til Hovedgaden og Stationspladsen. Begge butikscentre er omfattet af helhedsplaner, som skal danne plangrundlag for nyt byliv, skiltning mv. i disse områder.

Jersie Center ligger ved siden af Jersie Station og Trylleskov Strand Center er ved at blive anlagt i den nye bydel Trylleskov Strand.

Byrådet vedtog i august 2015 helhedsplaner for Solrød Center og Havdrup Center og bymidte. Helhedsplanerne udpeger en udviklingsstrategi for de to største centre i kommunen - udviklingsstrategier som ikke blot kommunen men også erhvervsliv og civilsamfund kan og vil tage del i. Helhedsplanernes intentioner for bymidterne er indarbejdet i dette tema om skiltning.

Målene blev fastsat i forbindelse med tilblivelsen af temahæftet om skiltning, der blev vedtaget den 29. marts af Byrådet som et tillæg til Kommuneplan 2013-2025.

Hverken Planstrategi 2015 og Den Grønne Dagsorden eller Mål og Økonomi 2017 (Budget 2017-2020) har ført til nye mål for skiltning i centerområderne.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies