By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Om kommuneplanen / Om kommuneplanen / Om kommuneplanen

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er den b√¶rende og helt afg√łrende plan, hvor borgere og virksomheder kan orientere sig om m√•l og regler for arealanvendelsen i Solr√łd Kommune.

Kommuneplanen udarbejdes p√• baggrund af Planloven. Planlovens form√•l er at sikre, at den sammenfattende planl√¶gning forener samfundsm√¶ssige interesser i arealanvendelsen. Loven skal medvirke til at v√¶rne om natur og milj√ł, s√• samfundsudviklingen kan ske p√• et b√¶redygtigt grundlag, i respekt for menneskets livsvilk√•r og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.
Se mere om lovgrundlaget for kommuneplanen her.

Kommuneplanen afspejler Byr√•dets visioner for kommunen og de overordnede m√•l for udviklingen. Byr√•dets m√•l er hentet fra Planstrategi 2015 og Den Gr√łnne Dagsorden og Budget 2017.

Se Planstrategi 2015 og Den Gr√łnne Dagsorden her eller l√¶s mere om budgettet her.

Der er også i kommuneplanen bestemmelser, der mere detaljeret fastlægger, hvordan arealer skal anvendes. Bestemmelserne fastlægger rammerne for lokalplanlægningen i de enkelte delområder.
Se rammerne for lokalplanlægning her.

Et af hovedform√•lene med kommuneplanl√¶gning er, at Byr√•det f√•r mulighed for at samarbejde med borgere og erhvervsliv om at tilrettel√¶gge en udviklingen, der tilgodeser flest mulige. Det betyder, at Solr√łd Kommune har pligt til at inddrage borgerne og erhvervslivet i arbejdet med planen. Dels ved at lade planen afspejle ideer og forslag fra offentligheden.

Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde √•r. Kommunen kan v√¶lge en fuldst√¶ndig revision, revision af enkelte temaer eller en genvedtagelse af den g√¶ldende kommuneplan. Strategien for, hvordan kommuneplanen skal gribes an, fastl√¶gges i planstrategien, som vedtages forud for revision af kommuneplanen.

Solr√łd Kommune

Teknik og Milj√ł
Solr√łd Center 1
2680 Solr√łd Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies