Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Læsevejledning til kommuneplanen

Dette er Solrød Kommunes første fuldt ud digitale kommuneplan, og vi glæder os til at planen tages i brug, så alle kan gøre sig erfaringer med den.

Kommuneplanen er fortsat bygget op omkring en række temaer, som er underopdelt i henholdsvis MÅL og RETNINGSLINJER for det enkelte tema.

Læse mere i listen herunder.

Søg i kommuneplanen

Øverst til højre på alle sider finder du et søgefelt - Her kan du søge i hele kommuneplanen og få links til de sider, hvor din søgning/din søgeord er nævnt.

Du kan også benytte MATRIKEL i bjælken foroven, som leder dig til en side, hvor du via et kort kan søge på en adresse og få en liste/et overblik over, hvad der gælder for den matrikel, du har søgt på.
Denne søgning bliver gennemført i kommuneplanen samt for lokalplaner.

Via den øverste bjælke kan du finde...

Mål med Byrådets mål for udviklingen samt et overblik over de væsentligste ændringer siden sidste kommuneplan. Du skal dog ind på hver af de 8 temaer for at få det fulde overblik over ændringerne.

Retningslinjer for hvordan planlægningen fremadrettet skal være med tilhørende kort over udpegninger. Redegørelserne findes som fold-ud-tekster.

Rammer for lokalplanlægningen for kommunens enkelte rammeområder - Dette sker via et kort, som du klikker i og derefter fremkommer rammebestemmelserne for det enkelte område.
Rammerne fastlægger bl.a. arealets anvendelse, maksimal bygningshøjde og bebyggelsesprocent for rammen som helhed. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med rammerne for området.

Matrikel giver dig mulighed for via et kort at søge på en adresse, for derefter at få en liste eller et overblik over relevante emner (udpegninger) i kommuneplanen samt eventuel lokalplan for området.

Høring beskriver høringsforløb med høringsfrist.
Herunder finder du også den strategiske miljøvurdering af kommuneplanforslaget, som er i høring sammen med kommuneplanforslaget.

Kort giver dig adgang til et digitalt kort med kommuneplanens mange temaer, som du kan gå på opdagelse i - og selv bestemme, hvilke temaer du vil se.

Kommuneplanens opbygning

Kommuneplanen er fordelt på otte temaer, hvoraf to temaer er nye med denne kommuneplan - henholdsvis landsbyerne (under det åbne land) og træpolitik.

Derudover er der også som noget nyt indarbejdet en Klimatilpasningsplan under temaet om Klima og bæredygtighed.

Hvert tema består af en side med temaets mål samt en side med temaets retningslinjer (eventuelt suppleret med kort). Redegørelser er tilføjet som fol-ud-tekster, hvor det er relevant.

Du kan hurtigt navigere mellem det enkelte temas mål og retningslinjer ved at benytte link i den røde boks (RELATERET INDHOLD) nederst til højre på siderne.
Her vil også være eventuelle nyttige links inden for det enkelte tema.

Klimatilpasningsplanen er lidt anderledes bygget op, og er kun at finde under mål for klima og bæredygtighed.

Retningslinjerne bruges i den løbende administration efter plan-, bygge-, vej-, natur- og miljølovgivningen, herunder i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner.

Fortæl os din mening

Vi vil meget gerne høre, hvordan du synes den digitale plan fungerer - Klik på "Din mening" i menubjælken øverst til venstre, udfyld formularen, og lad os høre mere.

Det er også sådan, du kan indsende dine forslag, kommentarer eller bemærkninger til planens indhold i høringsperioden, som løber fra den 8. juni 2017 til og med den 31. august 2017.
Se mere om den offentlige høring her.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies