Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Vandløb m.v.

Solrød Kommune er gennemskåret af fire vandløbssystemer, som alle udmunder i Køge Bugt, henholdsvis Møllebæk-systemet, Karlstrup Mosebæk-systemet, Solrød Bæk-systemet og Skensved Å-systemet. 

Tilsammen udgør de 4 vandløbssystemer i Solrød Kommune ca. 30 km vandløb. Alle 4 vandløbs-systemer hænger sammen med de 3 store naturområder i kommunen, idet Møllebæk-systemet og Karlstrup Mosebæk-systemet gennemløber og afvander Karlstrup Mose, mens Solrød Bæk hænger sammen med og afvander Gl. Havdrup Mose, og Skensved Å-systemet gennemløber og afvander Jersie Mose. Ud over afvandingen af naturområder og marker ledes stort set alt regnvand fra bygninger, veje og andre befæstede arealer til vandløbene og videre til Køge Bugt.

Møllebæk-systemet

I den nordlige ende af kommunen er Møllebæk-systemet, som består af vandløbene: Hastruprenden (grænsevandløb til Roskilde Kommune), Vildmoseløbet (grænsevandløb til Greve Kommune), Karlslundebækken (Greve Kommune) og Møllebækken (delvis grænsevandløb til Greve Kommune)

Karlstrup Mosebæk-systemet

Syd for Møllebæk-systemet er Karlstrup Mosebæksystemet, som består af vandløbene: Tilløb til Karlstrup Mosebæk (Solrød Kommune) og Karlstrup Mosebæk (Solrød Kommune)

Solrød Bæk-systemet

Midt i kommunen er Solrød Bæk-systemet, som består af Salbjergbæk (grænsevandløb til Roskilde Kommune), Ejrebæk, Skelbækken og Solrød Bæk (alle Solrød Kommune).

Skensved Å-systemet

I den sydlige ende af kommunen er Skensved Å-systemet, som består af Glørmoserenden (grænsevandløb til Roskilde Kommune), Lillesletstreget, Gammelmose-streget, Hyllemosestreget, Skær-ingsstreget, Magleengsstreget (alle Solrød Kommune) og Skensved Å (grænsevandløb til Køge Kommune).

 

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies