Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for skiltning i Jersie Center

Jersie Center er et af kommunens to lokalcentre og er beliggende ud til Parkvej i bydelen Jersie Strand.

Her på siden kan du se, hvilke retningslinjer der gør sig gældende for skiltning i Jersie Center. Redegørelsen fremgår til sidst i listen herunder.

Bygninger udlagt til erhverv (RL 6.3.4.1)

På facader må placeres skilt med logo ved siden af indgangspartiet.

På bygningens bagfacade kan det tillades at placere et skilt med logo.

Skiltet inkl. logo må maks. være 1,5 m højt og 1 m bredt.

Belysning af skiltning (RL 6.3.4.2)

Skiltet må belyses med lysarmatur eller som indbygget lyskilde i skiltet.

Lysstyrken må ikke være til ulempe for færdsel eller omboende.

Udhængsskilte og løse skilte (RL 6.3.4.3)

Der kan tillades et udhængsskilt ved indgangspartiet til ejendommen.

Ved flere erhverv i samme ejendom, skal udhængsskiltene udformes ensartet.

Der kan anvendes løse klapskilte som skal placeres og dimensioneres således at de ikke hindrer færdsel.

Midlertidig skiltning (RL 6.3.4.4)

Der kan tillades midlertidig skiltning (varighed max 6 uger) ved slagtilbud, udslag el. lign. placeret i ruder eller som fortovsskilt.

Fortovsskilte skal placeres på egen matrikel og således, at de ikke er til gene for trafik og forbipasserende.

Informationstavler (RL 6.3.4.5)

Inden for centrets afgrænsning kan der udvalgte steder placeres en informationstavle, der oplyser om områdets anvendelse, lokale events/begivenheder o. lign. Tavlen skal placeres og dimensioneres i forhold til gående, og så den ikke er til ulempe for trafik og forbipasserende. Den skal således godkendes af Solrød Kommune.

Informationstavler kan være elektroniske/interaktive. Skærmbilledets lysstyrke, størrelse og placering må ikke virke skæmmende på omgivelserne eller i øvrigt være til ulempe for trafik eller omboende. 

Eventuel reklame på disse skærme må kun være for centrets egne varer/ydelser samt for lokale arrangementer i kommunen. Offentlige services undtaget.

Redegørelse for skiltning i Jersie Center

Jersie Strand lokalcenter ligger ud til Parkvej i bydelen Jersie Strand. Lokalcentret ligger ved siden af Jersie Station og er indpasset i boligbebyggelsen ved siden af.

Jersie Center ligger indpasset i et beboelseskvarter. Ved siden af centret ligger en større boligforening, Villabyerne, med etageejendomme, hvor den ene boligblok også er indrettet med liberalt erhverv og fællesaktiviteter i stueetagen. I den forbindelse er der udført ensartet udhængsskiltning på ejendommen.

Retningslinjerne for skiltning muliggør også placering af pylon for fælles butiksskiltning til Jersie Center - se RL 6.3.6

Se også redegørelsen til de overordnede retningslinjer for skiltning.

 

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies