Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for pyloner ved centerområder

Her kan du se, hvor det er muligt at opstille pyloner for butikker og hvilke krav, de skal opfylde.

Pyloners udformning og placering (RL 6.3.6.1)

Pyloner kan opstilles ved de tre centre Jersie-, Solrød- og Trylleskov Strand, som henvisningsskilte ved Strandvejen, samt ved tankstationer, i højde på max 6 m og en bredde på max 1,5 m.

Pylonerne ved centrene skal udformes efter princippet med centernavnet øverst og butiksnavne og/eller åbningstider under.

For de tre centre Jersie, Solrød og Trylleskov Strand gælder endvidere følgende bestemmelser:

 • Jersie Center:
  Der kan endvidere tillades én pylon placeret ved hjørnet af Parkvej/Jersie Center.
  Der kan tillades et henvisningsskilt til centret placeret ved hjørnet af Tåstrupvej/Parkvej.
 • Solrød Center:
  Der kan endvidere tillades én pylon placeret ud mod Solrød Byvej ved hver indkørsel til centret.
  Der kan tillades henvisningsskilte til centret på Tåstrupvej og Mosevej.
 • Trylleskov Strand:
  Der kan endvidere tillades en pylon placeret ud mod Cementvej.

Placering og udformning skal godkendes af Solrød Kommune.

Belysning af og på pyloner (RL 6.3.6.2)

Butikslogoer og åbningstider kan være lysende. Lysende skilte må kun være tændt i butikkernes åbningstid. Dog ønskes belysning af pyloner helst ved spots i terræn.

Redegørelse for pyloner

Pylon for Trylleskov Strand Center kan dog være indefra belyst, jf. Byrådets beslutning den 26. maj 2015.

Pylonernes dimension skal dog søges tilpasses sine omgivelser, for hvad angår højden og visuelle udtryk, således at pyloner så vidt muligt ikke skæmmer omgivelserne eller er i strid med områdets karakter (boligområde, centerområde el.lign.).

Se også overordnet RL 6.1.1 (om skiltning i erhvervsområder og butikscentre generelt) og redegørelsen til de overordnede retningslinjer for skiltning.

Bemærk at der gælder andre regler for tankstationer i boligområder - se RL 6.5.6.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies