Din mening

Her kan du sende dine kommentarer til forslag til Kommuneplan 2017-2029 ved at udfylde felterne herunder og trykke ”send”. Du skal oplyse en emailadresse, så du får tilsendt en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.

Du kan også vedhæfte filer eller billeder til dit høringssvar (dog max 100 Mb pr. svar).

Hvis ikke det er muligt at sende dit høringssvar via denne side, kan du også sende dit høringssvar til teknisk@solrod.dk eller Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.
Forslag til Kommuneplan 2017-2029 er i høring fra den 8. juni 2017 til den 31. august 2017. Alle høringssvar vil indgå i Byrådets behandling af den endelige Kommuneplan. Når planen er endeligt godkendt inden udgangen af 2017, kan der klages over retlige forhold, som fx proces og formalia omkring planens tilvejebringelse.

FORSLAG
By- og boligudvikling
Erhverv
Detailhandel
Skiltning
Det åbne land & landsbyer
Trafik
Klima og bæredygtighed
Træpolitik

Retningslinjer for skiltning i Trylleskov Strand Center

Trylleskov Strand Center er et af kommunens to lokalcentre og er beliggende centralt i bydelen Trylleskov Strand ud til Trylleskov Allé vest for S-banen.

Her på siden kan du se, hvilke retningslinjer der gør sig gældende for skiltning i Trylleskov Strand Center. Redegørelsen fremgår til sidst i listen herunder.

Skiltes udformning, placering og indhold (RL 6.3.5.1)

Skilte må kun etableres over vinduer og døre, og må maximalt have en højde på 70 cm.

Skiltenes design skal være et sammenhængende koncept, som giver en god helhedsvirkning.

På facaden må der kun reklameres med firmalogo, ikke med tilbudsvarer.

Fritstående skilte, pyloner og flagstænger (RL 6.3.5.2)

For butikker gælder, at der må opsætte et skilt på galge eller en pylon med en højde på maximalt 1,5 m og 1 m bredde på egen grund. Hvis der er flere butikker, skal skiltningen koordineres til en fælles pylon eller fælles galge, på maximalt 2 m højde og 1 meters bredde.

Flagstænger til reklameflag må ikke opsættes.

Der kan anvendes løse klapskilte som skal placeres og dimensioneres således at de ikke hindrer færdsel.

Informationstavler (RL 6.3.5.3)

Inden for centrets afgrænsning kan der udvalgte steder placeres en informationstavle, der oplyser om områdets anvendelse, lokale events/begivenheder o. lign. Tavlen skal placeres og dimensioneres i forhold til gående, og så den ikke er til ulempe for trafik og forbipasserende. Den skal således godkendes af Solrød Kommune.

Informationstavler kan være elektroniske/interaktive. Skærmbilledets lysstyrke, størrelse og placering må ikke virke skæmmende på omgivelserne eller i øvrigt være til ulempe for trafik eller omboende. 

Eventuel reklame på disse skærme må kun være for centrets egne varer/ydelser samt for lokale arrangementer i kommunen. Offentlige services undtaget.

Redegørelse for skiltning i Trylleskov Strand Center

Trylleskov Strand er et nyt boligområde i bydelen Karlstrup Strand. Området ligger mellem Strandvejen og Køge Bugt Motorvejen. S-togsbanen gennemskærer området og opdeler det naturligt i to.

I Trylleskov Strand bydelen kan der etableres et lokalt butikscenter.

Da området primært er et beboelsesområde omgivet af natur, hvoraf noget er beskyttet, skal erhvervsskiltning i området udføres, så det ikke er til ulempe for de omboende eller ændrer områdets karakter. 

Skiltning ved erhverv kan hurtigt blive meget synlig, hvis skiltningen bliver for stor eller dominerende. Med disse retningslinjer forsøges områdets karakter at fastholdes.

Se også redegørelsen til de overordnede retningslinjer for skiltning.

Solrød Kommune

Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

Telefon 56182000
teknisk@solrod.dk

www.solrod.dk

Se kort - her bor vi

Sikker mail for myndigheder: 
sikkerkommune@solrod.dk

CVR. 68534917

Cookies